De fairtrade werkgroep heeft ver voor de verkiezingen aan alle Venrayse politieke partijen een brief gestuurd met het verzoek in het programma aandacht aan fairtrade te besteden.
In deze brief werd o.a. het volgende geschreven:

“Wij streven ernaar in 2014, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen voor Venray de titel Fairtrade gemeente in de wacht te slepen..Venray zal naar onze stellige verwachting tegen die tijd voldoen aan de landelijke criteria en zal zich dan kunnen voegen bij de nu 35 gemeenten die deze titel al dragen.
Het is van belang dat er ook na het behalen van de titel aandacht blijft voor het gebruik van fairtrade producten. Daarbij hebben wij uw hulp nodig. U kunt hierbij een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol vervullen”.

Bij het doornemen van de verkiezingsprogramma’s moesten wij constateren dat 4 partijen in hun programma iets over Fairtrade opgenomen hebben,
Wij noemen ze in alfabetische volgorde;

CDA: wij willen waar mogelijk fairtrade toepassen

D66: Ziet toe op een positieve grondhouding van de Gemeente ten aanzien van o.a. duurzame energiewinning en Fairtrade.

PP2: ondersteunt vanuit de duurzaamheidsgedachte het gebruik van Fairtrade en streekproducten.

PvdA: de gemeente moet een voorbeeldrol blijven vervullen in maatschappelijk verantwoord ondernemen door producten te kopen volgens de principes van eerlijke handel.
En:
Wij stimuleren initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel te bevorderen en zorgen samen met hen dat onze gemeente de titel Fairtradegemeente verdient en blijft houden

SP. : wil dat Venray fairtrade gemeente wordt. Hiervoor is nodig dat de gemeente de fairtrade werkgroep ondersteunt en samen met de werkgroep een strategie ontwikkelt om de campagne langdurig in het nieuws te houden.

In de programma’s van de overige partijen komt het woord fairtrade of eerlijke handel niet voor. De werkgroep is daarover zeer teleurgesteld.

De werkgroep hoopt dat de politieke partijen, ook die partijen die nu geen aandacht aan de fairtrade gedachte hebben besteed, dat na 19 maart bij de coalitieonderhandelingen wel zullen doen