Op 29 juli, de laatste dag van de fietsvierdaagse, werden de fietsers verrast. Namens de Fairtradewerkgroep stond Henny Jenner en Piet Kroft fairtrade bananen uit te delen.
Voor het multifunctioneel Centrum in Swolgen ontvingen meer dan 400 fietsers deze doping.

Bijna alle fietsers wisten wat de bedoeling van fairtrade was. Toch moest het begrip aan een enkeling nog uitgelegd worden. Ook opvallend was dat veel fietsers Fairtrade in relatie bracht met Max Havelaar en nagenoeg iedereen wist dat een van haar grondleggers Frans van der Hoff was, geboortig in de Rips en pastor in Mexico.

Gezellige drukte bij het uitdelen van bananen