met wethouder Jan Jennekens op pad

Namens het gemeentebestuur heeft wethouder Jan Jenneskens 4 nieuwe Fairtrade ambassadeurs mogen verwelkomen. Venray steunt en stimuleert als Fairtrade gemeente eerlijke en duurzame handel met derdewereld landen. Als blijk van waardering en om dat zichtbaar te maken ontvangen Fairtrade ambassadeurs uit handen van een lid van het college van B&W een zogenaamd Venray’s Fairtrade handje. Het eerste handje werd in <JAAR> uitgereikt door oud burgemeester Hans Gilissen. Met de deze week uitgereikte handjes door wethouder Jan Jenneskens is het aantal ambassadeurs inmiddels opgelopen tot boven de 90.

Petrus Banden School

Samen met directeur Gerda Maathuis plakte de wethouder het handje op de voordeur van de school. De wethouder sprak zijn waardering uit dat de school bewust heeft gekozen voor het gebruik van Fairtrade producten en op deze wijze aandacht geeft aan de wereld buiten Venray. Hij sprak de hoop uit dat de andere scholen van het SPOV dit goede voorbeeld zullen volgen. Directeur Maathuis gaf aan dat eerlijke wereldhandel voor ons en onze kinderen een steeds directer belang krijgt. Aandacht voor dit thema past dan ook helemaal binnen het huidige onderwijs.

2 Switch

2 Switch ontving het handje omdat zij in de praktijk laten zien dat hergebruik van producten veel vaker mogelijk is. Deze vorm van duurzaamheid levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verspilling van waardevolle grondstoffen. De locatiemanager <NAAM> was verheugd met de erkenning en de waarderende woorden van de wethouder. 

Takko

Takko is de eerste kleding winkel in Venray die bewust heeft gekozen om Fairwear (eerlijke kleding) te verkopen. Fairwear wil zeggen dat de arbeidsomstandigheden waaronder deze kleding gemaakt wordt voldoen aan onze westerse normen. <NAAM> bedankte de wethouder voor de door hem uitgesproken waardering.                  

Jumbo

Als vierde ontving Jumbo ( Venray centrum) het Fairtrade handje. Al sinds langere tijd zijn een groot aantal Fairtrade producten in de schappen van Jumbo te vinden. Wethouder Jenneskens sprak uit dat hij hoopte dat Fairtrade een prominentere rol in de publiciteitsuitingen van Jumbo zullen krijgen. Nu wordt Jumbo vooral geassocieerd met Max verstappen en de wielerploeg. Het zou mooi zijn als Fairtrade in dat rijtje zou komen.                                                                                                                       

Aan het einde van de wandeling door Venray sprak de wethouder zijn waardering uit voor de Fairtrade werkgroep en beloofde hij waar mogelijk Fairtrade onder de aandacht te brengen.