Wij streven ernaar in 2014, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen voor Venray de titel Fairtrade gemeente in de wacht te slepen. Venray zal normaal gesproken dan voldoen aan de landelijke criteria en kan zich dan voegen bij de nu 35 gemeenten die deze titel al dragen.
Het is van belang dat ook na het behalen van de titel aandacht en dus gebruik van fairtrade producten blijft toenemen. Daarbij hebben wij de hulp van iedereen nodig. De politieke partijen kunnen hierin een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol vervullen.

Wij weten dat de politieke partijen zich inzetten voor een sociale en duurzame samenleving. Daarom moet ook eerlijke handel in de verkiezingsprogramma’s opgenomen zijn.

Waarom eerlijke handel?
Eerlijke handel loont. Het stimuleert duurzaam ondernemerschap hier en zorgt dat boeren en producenten in ontwikkelingslanden op eigen kracht kunnen investeren in hun eigen toekomst. Als politieke partij kunt u zorgen dat het mes aan twee kanten snijdt. Door te zorgen dat de lokale overheid zelf investeert in eerlijke handel en door lokale initiatieven voor fairtrade te ondersteunen

Wat kunnen de politieke partijen doen?
Wij roepen hen op om te kiezen voor fairtrade door onderstaande passages op te nemen in de verkiezingsprogramma’s:

Fairtrade inkopen
“Wij zorgen dat de gemeente een voorbeeldrol vervult in maatschappelijke verantwoord ondernemen door producten te kopen volgens de principes van eerlijke handel. Daarmee voldoet de gemeente aan de landelijke richtlijn voor duurzaam inkopen en investeert zij in duurzaam ondernemerschap in ontwikkelingslanden”

Steun lokale initiatieven
“Wij stimuleren initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel te bevorderen en zorgen samen met hen dat onze gemeente de Fairtrade gemeentetitel verdient en blijft behouden”

Alle actieve politieke partijen in Venray kregen van ons een brief met de vraag om deze teksten in hun verkiezingsprogramma op te nemen.