Voorlichting op de bestuursvergadering van het Vrouwen Gilde

Op 22 oktober 2012 heeft Jos Verhagen een toelichting gegeven op de campagne van het Mondiaal platform. In het verslag daarover heeft het Vrouwengilde het volgende geschreven:

Op initiatief van het Mondiaal Platform Venray (MPV) is in Venray eind 2011 een campagne gestart die ertoe moet leiden dat de gemeente Venray uiterlijk 1 januari 2015 een zogenaamde Fair Trade Gemeente is geworden. Een Fair Trade Gemeente is een gemeente waarbinnen veel aandacht is voor het gebruik en de verkoop van fair trade producten. Daarbij gaat het om koffie, thee, wijn, bier, chocola, fruit e.d. maar ook om sieraden, servies, glaswerk en kleding.

In supermarkten, winkels, horeca e.d. zijn er veel eerlijke handelsproducten te vinden en het gebruik van deze producten wordt niet alleen door de gemeente zelf gestimuleerd, maar ook door scholen, instellingen, sportclubs en andere organisaties binnen de gemeente. Fair Trade staat voor een vorm van handel waarbij op basis van gelijkwaardigheid, partnerschap en met respect voor mens en milieu ondersteuning wordt geboden aan producenten in ontwikkelingslanden. Het gaat om een win – win situatie. Wij kopen hier producten waar wij plezier aan beleven en elders in de wereld ontvangen mensen een eerlijk loon en worden daardoor in staat gesteld op eigen benen te staan.

Op landelijk niveau ligt de organisatie in handen van de ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking), de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en de Stichting Max Havelaar. In Venray wordt de campagne uitgevoerd door een kleine werkgroep. In die werkgroep is ook de gemeente zelf vertegenwoordigd. Om de werkgroep heen is een platform actief dat zich nog steeds verder uitbreidt en dat momenteel bestaat uit ca. 25 mensen uit de meest uiteenlopende geledingen uit de Venrayse samenleving.